master's thesis
Metodika nastave likovne kulture: Sinestezija vizualnog i taktilnog podražaja u vizualnom izražavanju

Vida Meić (2017)
University of Zagreb
Academy of Fine Arts
Department of Art Education