master's thesis
Konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturi središnjeg anđela iz grupe triju samostalno stojećih drvenih anđela te komparacija tradicionalnih i sintetskih lakova u konzerviranju i restauriranju drvene polikromirane skulpture

Dora Mihanović (2017)
University of Zagreb
Academy of Fine Arts
Department of Conservation and Restoration