Pages

Elohim
Elohim
Mirna Krnjeta
Rad ne sadrži sažetak.
Emocija boje
Emocija boje
Marijana Jurjević
Rad ne sadrži sažetak.
Emocije / Instalacije / Autoportret
Emocije / Instalacije / Autoportret
Franka Zec
Na trećoj godini preddiplomskog studija prvi puta sam se susrela sa slobodnom temom. Nismo imali zadan motiv, postavljen format niti tehniku, ostala sam prepuštena sama sebi. Kao jedino rješenje pred takvim izazovom bilo je okrenuti se samoj sebi, svojim promišljanjima i emocijama. Na slikarstvu sam se povukla sama u sebe, prepustila intuiciji i podsvijesti. Gustim slojevima boje stvarala sam reljefne površine koje sam prekrivala više puta raznim bojama prema trenutnom osjećaju....
Enigma, metafora i naracija
Enigma, metafora i naracija
Tea Bošnjaković
Ovaj diplomski rad je rezultat povezivanja enigme, metafore i naracije te njihove uzajamne nadopune. Enigmu čine metafore, no ujedno metafore prikrivaju enigmu, a prati ih narativ. Također se istražuje poveznica dviju tema i motiva, odnosno dviju serija radova "Prolaznost" i "Kofeina". U seriji radova "Prolaznost" je glavni motiv ljudski kostur, koji iskazuje metaforičku ironiju svakodnevnih prizora te kako je čovjek na kraju zemaljskog života jednak u odnosu na narod. Serija radova...
Fishes
Fishes
Saffron Andreyevna Perov
Rad ne sadrži sažetak.
Fokus
Fokus
Antonia Maričević
Pojam „fokusa“ koji sam izabrala za naslov, vrlo je širokog značenja. Pokušat ću ga pojasniti i obraditi kroz njegove sinonime i stručnu literaturu kako bih pobliže opisala o kojem sam značenju pojma razmišljala u trenutka kada sam ga izabrala za temu svog diplomskog rada. Predstavit ću neke od umjetnika i njihove radove koji su mi olakšali putovanje kroz nepregledne mogućnosti izbora obrade slikarske površine i svojim radovima ukazali na specifične mogućnosti tretiranja...
Forma kao asocijacija u umjetnosti bojnog polja
Forma kao asocijacija u umjetnosti bojnog polja
Ivan Barun
Rad ne sadrži sažetak.
Forsiranje otoka
Forsiranje otoka
Juraj John Miličić
Rad ne sadrži sažetak.
Fragmentacija
Fragmentacija
Hrvoje Glavan
Rad ne sadrži sažetak.
Fragmenti prostora
Fragmenti prostora
Marija Udovičić
Rad ne sadrži sažetak.
Fuerza María Lionza
Fuerza María Lionza
Lucia Aimara Borjas
Maria Lionza is a goodess from Venezuela, she lives in Sorte Mountains and her friends: Indio Guacaipuro and Negro Primero are always near to her. Nature is endangered because people are taking gold and destroying everything, even María Lionza. She is near to die but she is the only hope of this land.
Garnitura pokreta
Garnitura pokreta
Marko Dajak
Rad ne sadrži sažetak.

Pages