Pages

Ja / Figure bezbrižnosti / Na sliku svoju
Ja / Figure bezbrižnosti / Na sliku svoju
Dorian Pacak
Tema završnog rada iz kolegija Grafika i primjenjena grafika 2, pod nazivom „JA“ je prikaz sebe, odnosno svojih različitih emocionalnih i duhovnih stanja kroz autoportrete u tehnikama dubokog tiska. U kolegiju Kiparstvo 3/N bavio sam se stvaranjem figura u kojima sam se referirao na popularne fiktivne likove koje sam jako volio u djetinjstvu, dok sam u kolegiju Slikanje 2/N glavni fokus stavio na pitanje kreacije i evolucije, kroz motive čovjeka, odnosno čovjekolikih majmuna, koje...
Jaje
Jaje
Ana Despot
Rad ne sadrži sažetak.
Japanska trešnja
Japanska trešnja
Denis Svirać
Rad ne sadrži sažetak.
Jelsa
Jelsa
Tia Dobronić
U fokusu je diplomskog rada moja dugogodišnja fascinacija i identificiranje s mjestom Jelsa na otoku Hvaru kroz osobnu memoriju koja seže od ranog djetinjstva do danas. Osim osobnih emocija, ljudi i mjesta, poseban izazov za mene je bio pejzaž Jelse i kako naći pravi način i sredstva te ga prenijeti na sliku i realizirati kao temu na apstraktan način, koristeći ekspresivne kolorističke oblike, meni bliske u dosadašnjem radu. U tom su smislu radovi umjetnika Ive Dulčića i Josipa...
Južina
Južina
Fani Gluić
Rad ne sadrži sažetak.
KOB
KOB
Marko Merćep
KOB je serija ilustracija nastalih prema pjesmi "The Law of the Jungle" Rudyarda Kiplinga, pri čemu svaka od njih ilustrira jedan stih. Grafike su zamišljene kao predlošci za samoizdanje umjetničke knjige, to jest grafičke novele – samostalnog izdanja pjesme izdvojene iz matične zbirke priča "Knjiga o džungli", popraćene ilustracijama stihova. Tehnika digitalnog tiska odabrana je kao najprimjerenija u svrhu izdavanja umjetničke knjige. Uz to, uniformirane crne plohe bez...
Kabinet  čuda
Kabinet čuda
Lora Elezović
Rad ne sadrži sažetak.
Kad se male ruke slože
Kad se male ruke slože
Karlo Ris
Rad ne sadrži sažetak.
Kako zamisliti Utopiju?
Kako zamisliti Utopiju?
Lara Oršanić
Rad ne sadrži sažetak.
Katoptris
Katoptris
Hana Hanak
Rad ne sadrži sažetak.

Pages