Paginacija

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Slobodne teme i izbori učenika u nastavi predmeta Likovna kultura
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Slobodne teme i izbori učenika u nastavi predmeta Likovna kultura
Martina Majcen
Svrha je ovog istraživanja potaknuti intrinzičnu motivaciju učenika kako bi sami odabrali temu ili motiv rada te sredstva za rad s ciljem razvijanja kreativnosti i stavova. U uobičajenoj praksi nastave predmeta Likovna kultura nastavnik nameće temu i sredstva za rad kojima će se učenici služiti. Učenici nemaju pravo izbora, što nekada može biti loše jer se učenici ne mogu uvijek dovoljno dobro izraziti obradom nametnute teme i sredstva za rad. Cilj je ovog diplomskog rada...
Tensegrity
Tensegrity
Filip Vlahović
Rad ne sadrži sažetak.
Teorijsko praktični rad u području Metodike nastave likovne kulture:
Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Teorijsko praktični rad u području Metodike nastave likovne kulture: Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Eva Herceg
Cilj ovog diplomskog istraživanja bio je pronaći kvalitetno rješenje za izvođenje likovnih radionica namijenjenih slijepoj i slabovidnoj djeci. Istraživalo se koji medij, materijali i tehnike jesu najpogodniji učenicima za rad, za koju dobnu skupinu su radionice najprimijenjenije, na koji način se posredstvom taktilne percepcije mogu izraziti emocionalna stanja i asocijacije i na koji način se učenici s oštećenjem vida najjednostavnije i najkreativnije mogu izraziti. U početku...
The dangers of my bedroom
The dangers of my bedroom
Lana Đurđek
Rad ne sadrži sažetak.
Titan / 25. 02. - 07. 06 / Razdvoj
Titan / 25. 02. - 07. 06 / Razdvoj
Lea Zirdum
U sklopu kolegija grafike bavim se proučavanijem materijala titana koji, iskorišten u dvije različite svrhe, kao medicinsko pomagalo i kao projektil, mijenja svoju funkciju ovisno o kontekstu djelovanja. Zadana tema autoportreta naznačuje značaj tog materijala u vlastitom životu te samim tim i kontekst unutar kojeg ga sama stavljam. Inspiraciju za rad na kiparstvu pronalazim u pojmu vremena, kao dimenzije koja se pruža u svim smjerovima ili kao pojave s određenim početkom koja teče...
Titraj u postojanju
Titraj u postojanju
Sara Grubić
Serija radova Titraj u postojanju inspirirana je iscjeljivanjem kroz rituale i pomoću biljaka. U prvom radu Rituali: Njegovanje vlastite unutrašnjosti izvedeno je šest rituala koji se bave osobnom prošlošću i unutarnjom transformacijom kroz prihvaćanje vlastitih nedostataka. Nakon izvedbe, izrađeni su otisci u glini koji služe za očuvanje sjećanja na osjećaj. Centralni dio čini instalacija Pjesme biljaka koja se sastoji od šest šalica čaja od odabranih biljaka iz kojih se...
Tjeloglasja
Tjeloglasja
Maja Rivić
Diplomski rad sastoji se od nekolicine audiovizualnih projekcija na kojima, i uz koje uživo, izvodim tjeloglasja. Tjeloglasja su intuitivne tjelesnovokalne repetitivne geste, u raznim koregrafiranim i improviziranim aranžmanima, gdje se isprepliću, nadovezuju i komuniciraju, povezujući time svoju prošlost i sadašnjost, kročeći zajedno u budućnost. Rad se, između ostalog, bavi transgresivnom i transformativnom prirodom zvuka, s naglaskom na glas kao izvor, i slušanje kao...
Tok svijesti kao materijalizacija u prostoru
Tok svijesti kao materijalizacija u prostoru
Jelena Kovačev
Izložbena cjelina "Tok svijesti kao materijalizacija u prostoru" ambijentalna je instalacija sačinjena od žičanih struktura, konca i teksta ispisanog na paus papiru. Vizualiziram i prenosim svoje misli u prostor, ispreplićem linije s riječima u crtežu, predstavljam rezultat istraživanja vlastite nutrine. Tok misli stavljen je u fizički oblik i poziva promatrača na ulazak u tuđi um.
Tradicija u novom / Osobni pristup sveprisutnim temama / Istraživanje tehnika
Tradicija u novom / Osobni pristup sveprisutnim temama / Istraživanje tehnika
Lorena Šimić
Završni rad se sastoji od tri dijela gdje pojedinačno opisujem rad na tri glavna kolegija: kiparstvu, slikanju i grafici. U radu opisujem proces nastajanja, proces razmišljanja i način na koji odabirem teme te zaključke koje sam donijela tijekom izrade završnih radova. Svi smo mi vezani nečime od ranije, iskustvima, tradicijama, običajima, kulturom stvaranja. Tako sam svoje interese za skulpturalnu arhitekturu prenijela na radove na kiparstvu. Prvenstveno zanimanje za pitanje...
Traganje
Traganje
Nathalie Cunjak
Otac odlazi u šumu u pratnji svoje dvije kćeri. Dok koračaju šumskim stazama, mlade djevojaka počinju lutati, razmišljajući o tome kako da dan upotpune uzbuđenjem. Pada im ideja i one se upuštaju u razigranu igru skrivača te tragaju jedna za drugom. U is tom trenutku očev fokus posvećen je pronalaženju njegovog plijena. Ne znajući točno jedno za drugo, njihova se individualna putovanja odvijaju paralelno, unutar šume.
Tragovi
Tragovi
Hana Hanak
Rad ne sadrži sažetak.
Transfer fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu i povijest transfera zidnih oslika
Transfer fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu i povijest transfera zidnih oslika
Ivana Dragozet
Ovaj diplomski rad bavi se radovima na transferu fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu. Primarni zadatak ovog diplomskog rada bio je prijenos fragmenta zidnog oslika koji je odvojen od izvornog nosioca – zida – na novi nosilac te njegovo vraćanje in situ. Tijekom prethodnih istraživanja 2015. na zapadnom zidu središnje dvorane otkriveno je da se, ispod sloja žbuke i naliča, nalazi zidna slika iz 16.stoljeća. No zid na kojem se nalazio bio je statički...

Paginacija