Paginacija

Trenutak u vremenu
Trenutak u vremenu
Monika Sinković
U okviru ovog diplomskog rada detaljno se istraţuje koncept Trenutka u vremenu kao ključnog aspekta slikarskog procesa, kojim se dokumentira umjetnički razvoj i naglašava napredak ostvaren dubinskim radom. Predstavlja se izvor inspiracije u figurativnim prikazima ljudi u krajoliku potaknut motivima seoske idile i ladanja u prirodi. Posebno se naglašava primarna teţnja odabranih slikarskih motiva kroz vizualni doţivljaj i sjećanje na djetinjstvo. Rad produbljuje prikaz slikarskog...
Tri maske
Tri maske
Marija Štarkelj
Rad ne sadrži sažetak.
Trilogija o ljubavi / I don't wanna know!
Trilogija o ljubavi / I don't wanna know!
Ivo Vodopija
„Ljubav“ je neiscrpna tema čovječanstva puna različitih formi i interpretacija te, kao takva, za svaku osobu ima drukčije i naročito osobno značenje. Baš je zbog toga sam pojam ljubavi toliko kompleksan da ga se, zapravo, ne može objasniti u jednom kontekstu ili samo s jednoga gledišta. Doseći suštinu ljubavi nemoguće je bez odbacivanja već prisutne pristranosti uzrokovane osobnim shvaćanjem ljubavi. Također je se ne može doseći niti generalnim obuhvaćanjem svih...
Trokut u kišnoj šumi
Trokut u kišnoj šumi
Andrea Matić
Rad ne sadrži sažetak.
Trulež / Truli zec / Tmurna okolina
Trulež / Truli zec / Tmurna okolina
Petra Vuković
Moje stvaralaštvo u području triju glavnih kolegija povezano je sličnim tematikama koje se bave negativnim osjećajima i mislima. Radovi su svedeni u horror žanr radi motiva i atmosfere. Kroz procese sam nastojala eksperimentirati s materijalima te uzdići svoje sposobnosti na novu razinu.
Turning Point
Turning Point
Monika Taborski
Rad ne sadrži sažetak.
Tužne priče
Tužne priče
Anđela Majica
Rad ne sadrži sažetak.
Tvoje tijelo - moja kuća
Tvoje tijelo - moja kuća
Mario Javoran
U diplomskom radu naziva „Tvoje tijelo- moja kuća“ bavim se dvjema temama: oĉuvanje sjećanja i ljudska utoĉišta. Kroz dvije serije radova, od kojih svaka broji po trinaest crteţa, pokušao sam dati glas onima koji to sami ne mogu. Trinaest portreta ljudi iz staraĉkog doma za duševno oboljele sukobljavam s istim brojem crteţa ljubavne tematike. Na taj naĉin pokušao sam ovjekovjeĉiti te ljude sa priĉama koje govore o njihovim „kućama“, o njihovim utoĉištima. Termin...
Tvrditi da je crno bijelo
Tvrditi da je crno bijelo
Jelena Lulić
Rad ne sadrži sažetak.
U meni
U meni
Lucija Jelić
Rad ne sadrži sažetak.
U oblacima glava i boja plava
U oblacima glava i boja plava
Matej Vuković
Rad ne sadrži sažetak.
U potrazi - Materičnost
U potrazi - Materičnost
Domagoj Rogina
Prošlo su gotovo dvije pune godine od odabira teme diplomskog rada. Da li sam se udaljio od teme? Bio sam uvjeren da jesam. Zapravo se nije puno promijenilo. I dalje sam u potrazi, i dalje si postavljam brojna pitanja, i dalje se pitam tko sam ja kada slikam, i tko sam kada prestajem slikati... Sada na to gledam kao put, onaj umjetnički, ili točnije slikarski, onaj logični put. Put koji se desio ili je možda odabran. Da li je to put u materiju? Lako moguće. Slike sada gledam iz više...

Paginacija