master's thesis
Transfer fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu i povijest transfera zidnih oslika

Ivana Dragozet (2018)
University of Zagreb
Academy of Fine Arts
Department of Conservation and Restoration