Arhiviranje memorije-na granici života i smrti
Arhiviranje memorije-na granici života i smrti
Miran Šabić
Polazište doktorskog rada je istraživanje pojma memorije na granici života i smrti. U osnovi istraživanja je preispitivanje načina na koji, vizualna memorija zdravog ljudskog bića, koja se pojavljuje kao refleksija upravo na toj granici, definira čovjekove vrijednosti prema životu. Posebna pozornost pridaje se istraživanju takvih pojmova u znanosti i refleksije o njima u suvremenoj umjetnosti, tj. teorijama o memoriji u aktualnom povijesnom razdoblju. Istraživanje se provodi...
Biomimetika u službi umjetnosti
Biomimetika u službi umjetnosti
Ida Blažičko
Umjetnost oduvijek utjelovljuje vezu između ljudi i prirodnog okoliša. Kako se ova veza mijenja, mnogi umjetnici počeli su postavljati pitanja o načinu na koji ljudi uspostavljaju vezu s prirodom. Danas postoji potreba za komunikacijom i otvorenošću prema problematici okoliša i održivog razvoja. Namjera je ove doktorske disertacije dati uvid u informacije o tome kako su biomimetička načela rada identificirana i primijenjena u raznim inženjerskim disciplinama. Biomimetika je...
Geometrija fraktala u klasičnom grafičkom okruženju
Geometrija fraktala u klasičnom grafičkom okruženju
Igor Konjušak
Geometrija fraktala u klasičnom grafičkom okruženju proizašla je iz autorovog ranijeg stvaralačkog opusa ostvarenog u tehnici dubokog tiska. To se prvenstveno misli na grafičke listove realizirane u bakropisu i suhoj igli. Oni nedvojbeno svojim likovnim karakterom upućuju na prisutnost fraktalne strukture kroz sam raster ostvaren linearnim umrežavanjem ili kroz komadanje matrica. Kako fraktal, kao svojevrstan matematički proces, ima za karakteristiku repetitivnost, dakle opetovano...
Tjelesna percepcija u doživljaju kiparskog djela
Tjelesna percepcija u doživljaju kiparskog djela
Marina Bauer
Uloga tjelesne percepcije u doživljavanju djela u kiparstvu tema je ovog umjetničkog istraživanja utemeljenog na praksi, u kojem autorica prepoznaje tjelesnu interakciju kao važan segment vlastitog stvaralaštva te istražuje radove drugih umjetnika koji pokazuju izrazito bogat i inventivan raspon tjelesnog iskustva u doživljaju umjetničkih radova. Tjelesna uključenost posjetiteljima omogućuje bolje povezivanje i cjelovitiji doživljaj, što potvrđuju rezultati dvaju kvalitativnih...