Paginacija

208
208
Teuta Gatolin
Rad ne sadrži sažetak.
383
383
Helena Rubčić
Rad ne sadrži sažetak.
"Stari grad” i “Rimska ruševina”
"Stari grad” i “Rimska ruševina”
Fran Ferković
Rad ne sadrži sažetak.
0-90
0-90
Diana Trohar
Rad ne sadrži sažetak.
1. Stvarnost slike
2. Neverbalna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu
1. Stvarnost slike 2. Neverbalna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu
Nina Šegović
Koncept rada zamišljen je kao interaktivna instalacija koja zahtijeva promatračevu angažiranost. Umjetnička instalacija je prostorno ovisan raspored različitih objekata i konstrukcija koji se shvaća kao cjelina koja uvelike uključuje promatrača koji taj prostor percipira i vrednuje. Sastoji se od tri verzije slike iste kompozicije u primarnim bojama koje se ručno rotiraju a potom sagledavaju kroz pregradu koja služi kao postament okvirima koji su postavljeni u niz i sadržavaju...
1:0
1:0
Neva Nevičica Horvatić
Rad ne sadrži sažetak.
2. verzija Bičevanja Krista
2. verzija Bičevanja Krista
Mihael Kolarić
Rad ne sadrži sažetak.
21. 2. 2021.
21. 2. 2021.
Petar Vranjković
Rad ne sadrži sažetak.
45"
45"
Lucija Oroz
Rad ne sadrži sažetak.
ACAB - Pilot epizoda za animirani serijal Rad n Mad
ACAB - Pilot epizoda za animirani serijal Rad n Mad
Enisa Talić
ACAB je ime pilot epizode za animirani serijal u nastajanju, Rad n Mad. Protagonisti su prijatelji (zec) Crank i (pas) Blazer, a radnja cijelog serijala prati njihove nadrogirane nevolje i avanture. Osim njih, šareni svijet Rad n Mad-a čine njihova okolina i prijatelji, također životinje, čije vrste (i imena) odgovaraju njihovim karakterima. Inspirirajući se vlastitim pričama i okolinom, uzimam ono što mi je smiješno, zanimljivo ili naprosto čudno i implementiram to u još...

Paginacija