Paginacija

Enigma, metafora i naracija
Enigma, metafora i naracija
Tea Bošnjaković
Ovaj diplomski rad je rezultat povezivanja enigme, metafore i naracije te njihove uzajamne nadopune. Enigmu čine metafore, no ujedno metafore prikrivaju enigmu, a prati ih narativ. Također se istražuje poveznica dviju tema i motiva, odnosno dviju serija radova "Prolaznost" i "Kofeina". U seriji radova "Prolaznost" je glavni motiv ljudski kostur, koji iskazuje metaforičku ironiju svakodnevnih prizora te kako je čovjek na kraju zemaljskog života jednak u odnosu na narod. Serija radova...
Era presvlačenja paukova
Era presvlačenja paukova
Teuta Gatolin
Rad ne sadrži sažetak.
Evgenia 308
Evgenia 308
Marta Stražičić
Rad ne sadrži sažetak.
Fat Boy
Fat Boy
Dorian Pacak
Rad ne sadrži sažetak.
Fish I
Fish I
Ada-Nela Peharda
Film Fish I prikazuje ribu koja je kod psihijatra na terapiji. Ribica mu se povjerava o svojim problemima iz mora, obiteljskima i vlastitima. Objašnjava kako joj je obitelj bila vrlo nestabilna, tata alkoholičar, a majka depresivna. Kao i ljude, muči ju i pitanje vlastitog izgleda, uspoređuje se s drugim ribama koje nameću standarde puneći se (doslovno) plastikom. Psihijatar njezine teškoće ne shvaća ozbiljno, sve se vrijeme besramno šali na njezin račun i ne pruža joj nikakvu...
Fishes
Fishes
Saffron Andreyevna Perov
Rad ne sadrži sažetak.
Fokus
Fokus
Antonia Maričević
Pojam „fokusa“ koji sam izabrala za naslov, vrlo je širokog značenja. Pokušat ću ga pojasniti i obraditi kroz njegove sinonime i stručnu literaturu kako bih pobliže opisala o kojem sam značenju pojma razmišljala u trenutka kada sam ga izabrala za temu svog diplomskog rada. Predstavit ću neke od umjetnika i njihove radove koji su mi olakšali putovanje kroz nepregledne mogućnosti izbora obrade slikarske površine i svojim radovima ukazali na specifične mogućnosti tretiranja...
Forma kao asocijacija u umjetnosti bojnog polja
Forma kao asocijacija u umjetnosti bojnog polja
Ivan Barun
Rad ne sadrži sažetak.
Forsiranje otoka
Forsiranje otoka
Juraj John Miličić
Rad ne sadrži sažetak.
Fragmentacija
Fragmentacija
Hrvoje Glavan
Rad ne sadrži sažetak.
Fragmenti prostora
Fragmenti prostora
Marija Udovičić
Rad ne sadrži sažetak.
Fragmenti sjećanja
Fragmenti sjećanja
Filip Stolnik
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija