Paginacija

Edipova koža
Edipova koža
Marianna Nardini
«Iz nepojmljivih razloga (...) zapadna civilizacija općenito vjeruje da je životinja u nama bila loša životinja i da su naši najprimitivniji nagoni zli, pohlepni, sebični i neprijateljski raspoloženi. Teolozi su to nazvali izvornim grijehom ili vragom. Freudovci su to nazvali Id (...). Darwin je bio toliko poistovjećen s tim pogledom da je u životinjskom svijetu vidio samo konkurenciju, potpuno previdjevši suradnju koja je jednako česta (...)»1 Ciklus radova pod nazivom...
Ego vs. Eco
Ego vs. Eco
Katarina Pucko
Rad ne sadrži sažetak.
Elegija o slici
Elegija o slici
Matea Borčić
Rad ne sadrži sažetak.
Elements of a myth
Elements of a myth
Jurica Radoš
Rad ne sadrži sažetak.
Elohim
Elohim
Mirna Krnjeta
Rad ne sadrži sažetak.
Emocija boje
Emocija boje
Marijana Jurjević
Rad ne sadrži sažetak.
Emocije / Instalacije / Autoportret
Emocije / Instalacije / Autoportret
Franka Zec
Na trećoj godini preddiplomskog studija prvi puta sam se susrela sa slobodnom temom. Nismo imali zadan motiv, postavljen format niti tehniku, ostala sam prepuštena sama sebi. Kao jedino rješenje pred takvim izazovom bilo je okrenuti se samoj sebi, svojim promišljanjima i emocijama. Na slikarstvu sam se povukla sama u sebe, prepustila intuiciji i podsvijesti. Gustim slojevima boje stvarala sam reljefne površine koje sam prekrivala više puta raznim bojama prema trenutnom osjećaju....
Engleski čaj / Triptih Miše / Kroksica-šlapa-uho
Engleski čaj / Triptih Miše / Kroksica-šlapa-uho
Lea Plaščar
Ovi radovi za mene obilježavaju pronalaženje sebe kao umjetnika, njima sam polako otkrivala svoj put i po prvi put pronašla svoje mjesto u moru vizualnih umjetnosti. Volim birati svakodnevne, svima dobro poznate motive i spajati ih u neočekivanim situacijama. Cilj mi je stvoriti rad koji izaziva da se promatrač suptilno upita "zašto", no istovremeno voljela bih prenijeti i smislenost koju vidim u njima. Za mene je umjetnost nepredvidljiv proces kojim otkrivam svoje ideje. If I knew...
Enigma, metafora i naracija
Enigma, metafora i naracija
Tea Bošnjaković
Ovaj diplomski rad je rezultat povezivanja enigme, metafore i naracije te njihove uzajamne nadopune. Enigmu čine metafore, no ujedno metafore prikrivaju enigmu, a prati ih narativ. Također se istražuje poveznica dviju tema i motiva, odnosno dviju serija radova "Prolaznost" i "Kofeina". U seriji radova "Prolaznost" je glavni motiv ljudski kostur, koji iskazuje metaforičku ironiju svakodnevnih prizora te kako je čovjek na kraju zemaljskog života jednak u odnosu na narod. Serija radova...
Era presvlačenja paukova
Era presvlačenja paukova
Teuta Gatolin
Rad ne sadrži sažetak.
Fishes
Fishes
Saffron Andreyevna Perov
Rad ne sadrži sažetak.
Fokus
Fokus
Antonia Maričević
Pojam „fokusa“ koji sam izabrala za naslov, vrlo je širokog značenja. Pokušat ću ga pojasniti i obraditi kroz njegove sinonime i stručnu literaturu kako bih pobliže opisala o kojem sam značenju pojma razmišljala u trenutka kada sam ga izabrala za temu svog diplomskog rada. Predstavit ću neke od umjetnika i njihove radove koji su mi olakšali putovanje kroz nepregledne mogućnosti izbora obrade slikarske površine i svojim radovima ukazali na specifične mogućnosti tretiranja...

Paginacija