Pages

Atlas Mrlja
Atlas Mrlja
Vida Meić
Uporište mog umjetničkog istraživanja je u svakodnevnici. Sterilnost današnjih vizualnih podražaja tjera me na istraživanje ”ultrazumiranih” detalja stvarnosti, slučajno nastalih mrlja, pukotina, prljavštine, ogrebotina, rupa, erozije... Ističući slučajnost njihovog nastanka, kroz ciklus radova ne kopiram viđenu stvarnost, već nastojim prenijeti zakonitosti modela na matricu – u ovom slučaju cinčanu grafičku ploču. Istražujući izražajnosti grafičkih tehnika dubokog...
Homo Sapiens - Metamorfoze
Homo Sapiens - Metamorfoze
Anja Leko
U svom diplomskom radu "Homo Sapiens- Metamorfoze" bavim se proučavanjem čovjeka te njegovim raznim aspektima. Počelo je kao proučavanje ljudskog ponašanja, da bi na kraju došlo do istraživanja suvremenog društva, njegovih struktura i pojedinca koji se nalazi u njemu. Životinjski motiv spontano sam počela koristiti u svom radu, a zadržao se zato što mi je bilo zanimljivo zamijeniti čovjeka drugom životinjom, i vizualno i značenjski. U povijesti umjetnosti jako su česti...
Izražaj glazbe i urbanog društva u likovnom kontekstu
Izražaj glazbe i urbanog društva u likovnom kontekstu
Domagoj Hmura
U ovom diplomskom radu istražuje se proces slikanja upotrebom sinestezije s glazbom i utjecajem društva na cjelokupni dugogodišnji rad. Kroz ciklus radova nastalih u određenom vremenskom periodu istražuju se promjenjivi pristupi u radu, odnosi boje i njihova uloga u sinesteziji s glazbom te oblici koji nastaju u međusobnoj komunikaciji slikarstva i suvremene tehnologije. Naglasak u procesu rada jest sukob iracionalnog i racionalnog stanja svijesti tokom stvaranja, te dovođenje tih...
Konzervatorski - restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj skulpturi Sv. Emerik iz franjevačkog samostana u Cerniku, te kratki osvrt na prikaz teme Sveta tri kralja kroz povijest
Konzervatorski - restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj skulpturi Sv. Emerik iz franjevačkog samostana u Cerniku, te kratki osvrt na prikaz teme Sveta tri kralja kroz povijest
Anamarija Vučak
Diplomski rad sastoji se od opisanih konzervatorsko-restauratorskih radova na polikromiranoj drvenoj skulpturi „Sv. Emerik“ te teorijskog dijela u kojem se kroz kratak osvrt obrađuje prikaz teme „Sveta tri kralja“ kroz povijest. Skulptura „Sv. Emerik“ nalazila se u franjevačkom samostanu u Cerniku, preuzeta je 27.10.2016. te je dopremljena na Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnitna (OKIRU). Skulptura je potom odvezena na dezisenkciju gama zračenjem na Institut...
Konzervatorsko-restauratorski radovi na štafelajnoj slici „Glava sveca“ neutvrđenog autora iz Hrvatskog povijesnog muzeja u  Zagrebu
Konzervatorsko-restauratorski radovi na štafelajnoj slici „Glava sveca“ neutvrđenog autora iz Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu
Kristina Butković
Predmet diplomskog rada je slika na drvu (oval) iznimno malih dimenzija (15.5 x 12.2 x .6 cm), nepoznatog autora iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu. Prije dolaska na Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina, slika se nalazila u metalnom ladičaru u čuvaonici Hrvatskog povijesnog muzeja. Slika pod nazivom „Glava sveca“ donirana je Hrvatskom povijesnom muzeju zajedno s još jednom ovalnom slikom na drvu istih dimenzija, naziva i tematike. Pod stručnim vodstvom...
Melankolija
Melankolija
Šimun Tolić
Serija radova pod nazivom "Melankolija" nastala je na zadnjoj godini studija, tako da zaokružuju jedan vremenski period razvoja mog likovnog izražavanja. Težnja svih mojih radova je prikazati melankoličnu atmosferu. U ovim radovima ta atmosfera se najviše očituje kroz noćne krajolike (nokturno). Kroz seriju se pojavljuje motiv džungle, ona je prisutna na svakom radu. Fascinacija džunglom me prati već nekoliko godina, od perioda kada sam pročitao knjigu Josepha Conrada "Srce tame"....
Metodika  nastave likovne kulture:
Crtež kao izraz komunikacije
Metodika nastave likovne kulture: Crtež kao izraz komunikacije
Domagoj Hmura
Ovim istraživanjem pokušava se analizirati koliko učenici koriste crtež kao sredstvo međusobne komunikacije, koliki je utjecaj okoline na njihov crtež te na koji način koriste crtež kao sredstvo identificiranja s okolinom, sredstvo prezentiranja vlastitog identiteta te načina kreativnog izražavanja. Ovaj rad također ispituje i analizira zajednički crtež učenika osnovne škole od petog do osmog razreda te se bavi pitanjem kreativnosti učenika, originalnosti i njihove međusobne...
Metodika  nastave likovne kulture:
Sinestezija vizualnog i taktilnog podražaja u vizualnom izražavanju
Metodika nastave likovne kulture: Sinestezija vizualnog i taktilnog podražaja u vizualnom izražavanju
Vida Meić
Ovaj rad predlaže pristup odgojno-obrazovnom procesu koji potiče sinesteziju vizualnog i taktilnog osjeta u osobnom likovnom izraţavanju učenika. U današnjem se odgojno-obrazovnom sustavu nedovoljno pažnje posvećuje poticanju kreativnosti, previše se usmjerava na formalne značajke, a premalo na osjećaje i nesvjesne procese, a jedan je od njih i sinestezija osjeta. Cilj istraživanja bio je otkriti pomoću kojih se pristupa može poticati sinestezija vizualnog i taktilnog osjeta u...
Metodika nastave likovne kulture:
Animirani film u nastavi likovne kulture
Metodika nastave likovne kulture: Animirani film u nastavi likovne kulture
Karlo Kelečić
Svrha ovog istraživanja je razvoj mentalnih sposobnosti odnosno savladavanje tehnike gledanja. Problem iz kojeg proizlazi ovo istraživanje je život učenika u doba digitalnih medija, dinamičnih reklama, animacija, svjetlosnih projekcija, doba prezasićenja vizualnih informacija. U manjkavosti spoznaja ljudskih sposobnosti, učenici imaju poteškoća fokusa, centriranja, uživanja mira te jasnog iščitavanja okoline. Stoga je cilj ovog istraživanja bio odgovoriti na pitanje kako će...
Metodika nastave likovne kulture:
Doživljaj sebe i konteksta kroz vizualno izražavanje
Metodika nastave likovne kulture: Doživljaj sebe i konteksta kroz vizualno izražavanje
Josipa Pentić
Svrha ovog rada je pomoću doživljaja sebe i kroz kontekst vizualnog izražavanja istražiti psihološki razvoj djece različitih nacionalnosti i kultura (Talijani, Nijemci, Austrijanci, Rusi i drugi) za vrijeme njihovog boravka u Republici Hrvatskoj. Problem istraživanja proizlazi iz prevelike zadanosti radioničkog programa u koji su djeca uključena. Program je već određen zadanom tematikom koja se odnosi na određene naslove crtanih filmova, priča ili bajki. Unaprijed određeni...
Metodika nastave likovne kulture:
Emocije i doživljaji u nastavi predmeta Likovna kultura
Metodika nastave likovne kulture: Emocije i doživljaji u nastavi predmeta Likovna kultura
Tea Pranjić
Zbog sve većeg pritiska okoline, djeca se sve manje odlučuju otvoreno izraziti svoje emocije, a svrha je ovog istraživanja potaknuti ih upravo na to. Djeca se u današnje doba sve teže izražavaju, a posebno teško izražavaju svoje emocije. Mala djeca često nesvjesno izražavaju svoje misli i emocije kroz crtež, ali malo starija, pogotovo adolescenti, često sakrivaju vlastite emocije u strahu od osude okoline. Neumjerena uporaba tehnologije je dodatno umanjila sposobnost usmenog i...
Metodika nastave likovne kulture:
Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Metodika nastave likovne kulture: Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Eva Herceg
Cilj ovog diplomskog istraživanja bio je pronaći kvalitetno rješenje za izvođenje likovnih radionica namijenjenih slijepoj i slabovidnoj djeci. Istraživalo se koji medij, materijali i tehnike jesu najpogodniji učenicima za rad, za koju dobnu skupinu su radionice najprimijenjenije, na koji način se posredstvom taktilne percepcije mogu izraziti emocionalna stanja i asocijacije i na koji način se učenici s oštećenjem vida najjednostavnije i najkreativnije mogu izraziti. U početku...

Pages