Pages

208
208
Teuta Gatolin
Rad ne sadrži sažetak.
383
383
Helena Rubčić
Rad ne sadrži sažetak.
0-90
0-90
Diana Trohar
Rad ne sadrži sažetak.
1. Stvarnost slike
2. Neverbalna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu
1. Stvarnost slike 2. Neverbalna komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu
Nina Šegović
Koncept rada zamišljen je kao interaktivna instalacija koja zahtijeva promatračevu angažiranost. Umjetnička instalacija je prostorno ovisan raspored različitih objekata i konstrukcija koji se shvaća kao cjelina koja uvelike uključuje promatrača koji taj prostor percipira i vrednuje. Sastoji se od tri verzije slike iste kompozicije u primarnim bojama koje se ručno rotiraju a potom sagledavaju kroz pregradu koja služi kao postament okvirima koji su postavljeni u niz i sadržavaju...
1:0
1:0
Neva Nevičica Horvatić
Rad ne sadrži sažetak.
ACAB - Pilot epizoda za animirani serijal Rad n Mad
ACAB - Pilot epizoda za animirani serijal Rad n Mad
Enisa Talić
ACAB je ime pilot epizode za animirani serijal u nastajanju, Rad n Mad. Protagonisti su prijatelji (zec) Crank i (pas) Blazer, a radnja cijelog serijala prati njihove nadrogirane nevolje i avanture. Osim njih, šareni svijet Rad n Mad-a čine njihova okolina i prijatelji, također životinje, čije vrste (i imena) odgovaraju njihovim karakterima. Inspirirajući se vlastitim pričama i okolinom, uzimam ono što mi je smiješno, zanimljivo ili naprosto čudno i implementiram to u još...
Abnegacija
Abnegacija
Josip Rončević
Rad ne sadrži sažetak.
Animalizam / Žirafa u prostoru / Autoportet
Animalizam / Žirafa u prostoru / Autoportet
Matija Meštrić
Rad ne sadrži sažetak.
Animirani film “Glad”
Animirani film “Glad”
Lara Šimičić
Rad ne sadrži sažetak.
Aporia
Aporia
Andrija Gašparuš
Rad ne sadrži sažetak.
Apstraktni prostor i narativ metajezika
Apstraktni prostor i narativ metajezika
Elia Friganović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages