Pages

Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
zaraženo nebo,  (Tainted sky) strip, grafička novela

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Strip u nastavi likovne umjetnosti
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: zaraženo nebo, (Tainted sky) strip, grafička novela Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Strip u nastavi likovne umjetnosti
Filip Miloloža
Vrlo mala satnica Likovne umjetnosti ne dozvoljava uvođenje brojnih tema koje se tiču suvremene vizualne kulture kao i vizualnih komunikacija u cjelini, stoga dok god se ne dogode značajnije promjene u kurikulumu i sadržaju predmeta Likovna umjetnost, učenici nisu u mogućnosti upoznati se s temama poput stripa. Jedan od načina ostvarenja tih novih zahtjeva obrazovanja jest korištenje raznih nastavnih metoda i strategija poput projektne nastave opisane u radu. Kroz brojne primjere...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
U potrazi

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Suvremena umjetnost u  nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: U potrazi Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Suvremena umjetnost u nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Domagoj Rogina
Slikarski rukopis oduvijek se smatrao jednim od glavnih segmenata slike. On kao takav ima funkciju prenosioca umjetnikova identiteta iz emotivnog i neopipljivog oblika u vizualni oblik... Zbog male satnice dodijeljene nastavnome predmetu Likovna umjetnost u današnjem srednjoškolskom obrazovnom sustavu, obradi slikarskoga rukopisa nije moguće posvetiti dovoljno vremena, stoga se u ovome radu daje prijedlog slikarske radionice posvećene ovoj nastavnoj temi. Cilj je kod učenika potaknuti...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Homo Sapiens - Metamorfoze
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti
Animalizam u likovnoj umjetnosti: mogućnosti integriranja teme u nastavi predm
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Homo Sapiens - Metamorfoze Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Animalizam u likovnoj umjetnosti: mogućnosti integriranja teme u nastavi predm
Anja Leko
Rad se bavi proučavanjem animalističkih motiva kroz povijest umjetnosti te propitivanjem zašto se u određenim prikazima javljaju ti motivi. Proučava vezu između čovjeka i životinje te različite pristupe motivu počevši od jednoznačnog mimesisa, preko simbolike skrivene u životinjskim oblicima do živih životinja koje postaju objekti unutar umjetničkog djela. Rad je koncipiran kao tri nastavna sata koji se bave tom problematikom. Prvi sat s naslovom Motiv životinje u vizualnoj...
Multimedijska instalacija - stereogram
Multimedijska instalacija - stereogram
Karlo Kelečić
Prateći iskustvo i djela koja sam stvarao tijekom akademskih godina, isto kao i marketing umjetnina, odlučio sam se posvetiti izradi multi – medijske instalacije zbog širokih mogućnosti prijenosa i izlaganja djela. Video otvara mogućnost postavljanja na internet i ostale web portale. Izlaganjem putem interneta omogućio sam puno veću gledanost i dostupnost umjetnosti. Djelo nije zatvoreno u galerijski prostor, ne traži specifičnu lokaciju i ne govori o lokalnim problemima društva...
Ples života
Ples života
Ana Maria Maravić
Rad ne sadrži sažetak.
Suvremena inicijacija
Suvremena inicijacija
Eva Herceg
Ovaj diplomski rad zamišljen je kao prostorna instalacija, koja će biti nastavak i suma prethodnih radova, misli i spoznaja dobivenih unutar i izvan okvira Akademije. Sadržano je i uključivanje lokalne zajednice u sam proces izrade likovnoga rada, radi prikupljanja materijala, ali i ostvarivanja kontakta sa širom publikom. Tema suvremene inicijacije problematika je koja već duži niz godina zaokuplja autoricu i djelomično se manifestira u njenim radovima. Tema je proizašla iz niza...
Tehnologija izrade slika na drvenom nosiocu
Tehnologija izrade slika na drvenom nosiocu
Tena Hlišć
U ovom diplomskom radu opisani su konzervatorsko-restauratorski radovi na ikoni. Slika, ikona malog formata, nepoznatog autora i godine nastanka, privatno je vlasništvo. Zbog malo podataka o samoj slici, bilo je potrebno provesti više analiza i povijesno-umjetnička istraživanja kako bi mogli utvrditi dataciju slike i materijale od kojih je sama slika izrađena. Na temelju atribucije, ikonografskog istraživanja te povijesno-umjetničke analize same slike, nije bilo moguće odrediti...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Izražaj glazbe i urbanog društva u likovnom kontekstu

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave likovne kulture:
Crtež kao izraz komunikacije
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Izražaj glazbe i urbanog društva u likovnom kontekstu Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Crtež kao izraz komunikacije
Domagoj Hmura
U ovom diplomskom radu istražuje se proces slikanja upotrebom sinestezije s glazbom i utjecajem društva na cjelokupni dugogodišnji rad. Kroz ciklus radova nastalih u određenom vremenskom periodu istražuju se promjenjivi pristupi u radu, odnosi boje i njihova uloga u sinesteziji s glazbom te oblici koji nastaju u međusobnoj komunikaciji slikarstva i suvremene tehnologije. Naglasak u procesu rada jest sukob iracionalnog i racionalnog stanja svijesti tokom stvaranja, te dovođenje tih...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
KOB

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave likovne kulture:
Odgojno-obrazovna primjena stripa u nastavi Likovne  kulture
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: KOB Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Odgojno-obrazovna primjena stripa u nastavi Likovne kulture
Marko Merćep
KOB je serija ilustracija nastalih prema pjesmi "The Law of the Jungle" Rudyarda Kiplinga, pri čemu svaka od njih ilustrira jedan stih. Grafike su zamišljene kao predlošci za samoizdanje umjetničke knjige, to jest grafičke novele – samostalnog izdanja pjesme izdvojene iz matične zbirke priča "Knjiga o džungli", popraćene ilustracijama stihova. Tehnika digitalnog tiska odabrana je kao najprimjerenija u svrhu izdavanja umjetničke knjige. Uz to, uniformirane crne plohe bez...

Pages