Pages

Autoportret / Stablo spava / Plakat
Autoportret / Stablo spava / Plakat
Zdenko Mikša
Rad ne sadrži sažetak.
Autoportret / Unutrašnjost autoportreta / Utočište
Autoportret / Unutrašnjost autoportreta / Utočište
Mirta Vulelija
Autoportret u slikarstvu bio je početak mojeg istraživanja te teme i time same sebe kroz mogućnost različitih prikaza vlastitog lika. Korištenje ogledala s pukotinom i varijacije na temu, pridonijele su zanimljivosti i uzbudljivosti radu. Razni formati i razne tehnike, upotpunile su cijeli proces rada. Slike i crteži autoportreta potaknuli su me da se i u kiparstvu iskušam u toj temi. Krenula sam od temelja, realnog izgleda svojeg lica, kojega sam sa svakim novim autoportretom...
Autoportret anksioznosti / Samo se srcem dobro vidi / Titram
Autoportret anksioznosti / Samo se srcem dobro vidi / Titram
Laura Brcković
Rad ne sadrži sažetak.
Bez naziva - Bezimeni
Bez naziva - Bezimeni
Krešimir Seleši
Rad ne sadrži sažetak.
Bez naziva / Autoportret / Bez naziva
Bez naziva / Autoportret / Bez naziva
Estera Jerabek
Rad ne sadrži sažetak.
Beštije
Beštije
Andrija Gašparuš
Rad ne sadrži sažetak.
Bik
Bik
Ida Jakovljević
Rad ne sadrži sažetak.
Bik / Potraga / Slikarski proces
Bik / Potraga / Slikarski proces
Monika Sinković
U ovom radu predstavljena su djela iz područja kiparstva, grafike i slikarstva. U području kiparstva polazna tema bila je tema bika. Masivnu konstituciju postigla sam naglašavajući dominantne dijelove tijela, kao što su: glava, vrat i prednji dio trupa. Figura se nalazi na grubo obrađenoj podlozi te djeluje kao da bik izranja iz nje. Radu sam pristupila na ekspresivan način kako bih naglasila i mitsku i životinjsku snagu bika. Savijanjem glave te dinamikom prednjeg dijela tijela u...
Biljni otpad
Biljni otpad
Ana Domljan
Rad ne sadrži sažetak.
Biste
Biste
Sven Žinić
Rad ne sadrži sažetak.
Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju
Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju
Ana Penić
Rad ne sadrži sažetak.
Boom  drugi
Boom drugi
Lorena Almaši
U ovom diplomskom radu fokusiram se na utjecaj nametnutih informacije pojedincima i cijelom društvu. Glavni fokus je na istraživanju, preispitivanju i podizanju svijesti o uzrocima različitih nametnutih sadržaja. Izvedba je ostvarena kao ambijentalna instalacija, koji se sastoji od jedanaest visećih oblika i sedam uzemljenih oblika na postolju.

Pages