Pages

Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Izražaj glazbe i urbanog društva u likovnom kontekstu

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave likovne kulture:
Crtež kao izraz komunikacije
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Izražaj glazbe i urbanog društva u likovnom kontekstu Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Crtež kao izraz komunikacije
Domagoj Hmura
U ovom diplomskom radu istražuje se proces slikanja upotrebom sinestezije s glazbom i utjecajem društva na cjelokupni dugogodišnji rad. Kroz ciklus radova nastalih u određenom vremenskom periodu istražuju se promjenjivi pristupi u radu, odnosi boje i njihova uloga u sinesteziji s glazbom te oblici koji nastaju u međusobnoj komunikaciji slikarstva i suvremene tehnologije. Naglasak u procesu rada jest sukob iracionalnog i racionalnog stanja svijesti tokom stvaranja, te dovođenje tih...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
KOB

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave likovne kulture:
Odgojno-obrazovna primjena stripa u nastavi Likovne  kulture
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: KOB Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Odgojno-obrazovna primjena stripa u nastavi Likovne kulture
Marko Merćep
KOB je serija ilustracija nastalih prema pjesmi "The Law of the Jungle" Rudyarda Kiplinga, pri čemu svaka od njih ilustrira jedan stih. Grafike su zamišljene kao predlošci za samoizdanje umjetničke knjige, to jest grafičke novele – samostalnog izdanja pjesme izdvojene iz matične zbirke priča "Knjiga o džungli", popraćene ilustracijama stihova. Tehnika digitalnog tiska odabrana je kao najprimjerenija u svrhu izdavanja umjetničke knjige. Uz to, uniformirane crne plohe bez...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Melankolija

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Ekspresionizmi u likovnoj umjetnosti, mogućnosti izvedbe teme u nastavi likovne umjetnost
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Melankolija Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Ekspresionizmi u likovnoj umjetnosti, mogućnosti izvedbe teme u nastavi likovne umjetnost
Šimun Tolić
Tema ekspresionizma na razne načine je obrađena u nastavi likovne umjetnosti. Ovaj rad pokušava spojiti sve važnije povijesne i likovne čimbenike koji su doveli do pojave ekspresionizma u Njemačkoj i kako je njemački ekspresionizam utjecao na razvoj suvremene umjetnosti. Tema je predstavljena kao jedna nastavna cjelina u kojoj se nalazi više nastavnih tema. Naglasak ovoga rada je na povezivanju tema, poput protoekspresionizma, jjemačkog ekspresionizma i apstraktnog ekspresionizma u...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Multimedijska instalacija - sterogram
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Multimedijska instalacija - sterogram
Karlo Kelečić
Prateći iskustvo i djela koja sam stvarao tijekom akademskih godina, isto kao i marketing umjetnina, odlučio sam se posvetiti izradi multi – medijske instalacije zbog širokih mogućnosti prijenosa i izlaganja djela. Video otvara mogućnost postavljanja na internet i ostale web portale. Izlaganjem putem interneta omogućio sam puno veću gledanost i dostupnost umjetnosti. Djelo nije zatvoreno u galerijski prostor, ne traži specifičnu lokaciju i ne govori o lokalnim problemima društva...
Teorijsko praktični rad u području Metodike nastave likovne kulture:
Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Teorijsko praktični rad u području Metodike nastave likovne kulture: Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Eva Herceg
Cilj ovog diplomskog istraživanja bio je pronaći kvalitetno rješenje za izvođenje likovnih radionica namijenjenih slijepoj i slabovidnoj djeci. Istraživalo se koji medij, materijali i tehnike jesu najpogodniji učenicima za rad, za koju dobnu skupinu su radionice najprimijenjenije, na koji način se posredstvom taktilne percepcije mogu izraziti emocionalna stanja i asocijacije i na koji način se učenici s oštećenjem vida najjednostavnije i najkreativnije mogu izraziti. U početku...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
U potrazi - Materičnost
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: U potrazi - Materičnost
Domagoj Rogina
Prošlo su gotovo dvije pune godine od odabira teme diplomskog rada. Da li sam se udaljio od teme? Bio sam uvjeren da jesam. Zapravo se nije puno promijenilo. I dalje sam u potrazi, i dalje si postavljam brojna pitanja, i dalje se pitam tko sam ja kada slikam, i tko sam kada prestajem slikati... Sada na to gledam kao put, onaj umjetnički, ili točnije slikarski, onaj logični put. Put koji se desio ili je možda odabran. Da li je to put u materiju? Lako moguće. Slike sada gledam iz više...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Zaraženo nebo (Tainted sky) strip, grafička novela
---
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti
Strip u nastavi likovne umjetnosti
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Zaraženo nebo (Tainted sky) strip, grafička novela --- Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Strip u nastavi likovne umjetnosti
Filip Miloloža
Već kao adolescent sam odlučio da se u životu želim baviti crtanjem stripa. Popularni teoretičar stripa, Scott McCloud (r. 1960.) objedinio je sve te mogućnosti i detaljno ih analizirao u svojim knjigama "Kako čitati strip – nevidljivu umjetnost" (2005) te "Kako crtati strip – pripovjedne tajne stripa i mange" (2008) koje smatram nezaobilaznom literaturom za svakoga tko se želi baviti stripom. Prema njegovim naputcima razdvojio sam strip na nekoliko segmenata te za svaki segment...
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Slobodne teme i izbori učenika u nastavi predmeta Likovna kultura
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Slobodne teme i izbori učenika u nastavi predmeta Likovna kultura
Martina Majcen
Svrha je ovog istraživanja potaknuti intrinzičnu motivaciju učenika kako bi sami odabrali temu ili motiv rada te sredstva za rad s ciljem razvijanja kreativnosti i stavova. U uobičajenoj praksi nastave predmeta Likovna kultura nastavnik nameće temu i sredstva za rad kojima će se učenici služiti. Učenici nemaju pravo izbora, što nekada može biti loše jer se učenici ne mogu uvijek dovoljno dobro izraziti obradom nametnute teme i sredstva za rad. Cilj je ovog diplomskog rada...
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Suvremena umjetnost u  nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Suvremena umjetnost u nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Domagoj Rogina
Slikarski rukopis oduvijek se smatrao jednim od glavnih segmenata slike. On kao takav ima funkciju prenosioca umjetnikova identiteta iz emotivnog i neopipljivog oblika u vizualni oblik... Zbog male satnice dodijeljene nastavnome predmetu Likovna umjetnost u današnjem srednjoškolskom obrazovnom sustavu, obradi slikarskoga rukopisa nije moguće posvetiti dovoljno vremena, stoga se u ovome radu daje prijedlog slikarske radionice posvećene ovoj nastavnoj temi. Cilj je kod učenika potaknuti...
Transfer fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu i povijest transfera zidnih oslika
Transfer fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu i povijest transfera zidnih oslika
Ivana Dragozet
Ovaj diplomski rad bavi se radovima na transferu fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu. Primarni zadatak ovog diplomskog rada bio je prijenos fragmenta zidnog oslika koji je odvojen od izvornog nosioca – zida – na novi nosilac te njegovo vraćanje in situ. Tijekom prethodnih istraživanja 2015. na zapadnom zidu središnje dvorane otkriveno je da se, ispod sloja žbuke i naliča, nalazi zidna slika iz 16.stoljeća. No zid na kojem se nalazio bio je statički...

Pages