Paginacija

Apstrakcija / Maske / Ribar
Apstrakcija / Maske / Ribar
Marija Barbarić
Osobni cilj stvaranja umjetničkog djela za mene je istraživanje tehnika, materijala, bavljenje temama koje me inspiriraju, želja za spajanjem različitih medija, materijala, stilova. Svaki mediji bitan je za razvoj vlastitog autorskog izraza te pomaže u pronalaženju svrhe u umjetničkom djelovanju svakog umjetnika. Interes za istraživanjem apstraktne umjetnosti pojavio se na trećoj godini studija, kada se počela javljati i želja za razvijanjem osobnog umjetničkog izražaja. Temelji...
Apstraktni prostor i narativ metajezika
Apstraktni prostor i narativ metajezika
Elia Friganović
Rad ne sadrži sažetak.
Arhitektura u kiparstvu / Obraćanje gospodara / Karijatide
Arhitektura u kiparstvu / Obraćanje gospodara / Karijatide
Pavao Bužančić
Rad ne sadrži sažetak.
Arhiv odsutnog
Arhiv odsutnog
Stela Mikulin
U radu se kroz prostore obiteljske kuće, dvorišta i vrta dokumentira odnos prisutnog i odsutnog, a također se osvrće na predmete, prostorije, objekte i kutke koji bilježe osobne fotografije i na kojima se prepoznaje introspektivan senzibilitet. Uz to se u opreku postavlja odnos između prisutnih, stvarnih predmeta u prostoru i misaone slojevitosti ambijenta. Navedeni se odnos pritom povezuje uz određene autobiografske vremenske periode i događaje kako bi ostali upamćeni....
Art Book
Art Book
Marko Sardelić
Rad ne sadrži sažetak.
Askeza vidljive forme
Askeza vidljive forme
Jelena Petric
Rad ne sadrži sažetak.
Atlas mrlja
Atlas mrlja
Vida Meić
Uporište mog umjetničkog istraživanja je u svakodnevnici. Sterilnost današnjih vizualnih podražaja tjera me na istraživanje ”ultrazumiranih” detalja stvarnosti, slučajno nastalih mrlja, pukotina, prljavštine, ogrebotina, rupa, erozije... Ističući slučajnost njihovog nastanka, kroz ciklus radova ne kopiram viđenu stvarnost, već nastojim prenijeti zakonitosti modela na matricu – u ovom slučaju cinčanu grafičku ploču. Istražujući izražajnosti grafičkih tehnika dubokog...
Aurox
Aurox
Noa Emma Geras
Rad ne sadrži sažetak.
Auto(portret)
Auto(portret)
Sanda Črnelč
Rad ne sadrži sažetak.
Autoportret
Autoportret
Adrijana Brčić
Tijekom studija na Akademiji na slikarskim kolegijima primarno sam se bavila temom autoportreta: od tradicionalnog slikarskog realističnog pristupa do ekspresivnog slikanja autoportreta prema sjećanju, što je rezultiralo mnogim eksperimentima s formom i tehnologijom slikanja. Za moj finalni „Autoportret“ odlučila sam kombinirati elemente supermatizma, ekspresionizma i simboliku boja istočnjačkih kultura kako bi prikazala sebe unutar okvira (ili okova) društva. Jednoga dana sam u...

Paginacija