Pages

Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
zaraženo nebo,  (Tainted sky) strip, grafička novela

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Strip u nastavi likovne umjetnosti
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: zaraženo nebo, (Tainted sky) strip, grafička novela Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Strip u nastavi likovne umjetnosti
Filip Miloloža
Vrlo mala satnica Likovne umjetnosti ne dozvoljava uvođenje brojnih tema koje se tiču suvremene vizualne kulture kao i vizualnih komunikacija u cjelini, stoga dok god se ne dogode značajnije promjene u kurikulumu i sadržaju predmeta Likovna umjetnost, učenici nisu u mogućnosti upoznati se s temama poput stripa. Jedan od načina ostvarenja tih novih zahtjeva obrazovanja jest korištenje raznih nastavnih metoda i strategija poput projektne nastave opisane u radu. Kroz brojne primjere...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
U potrazi

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Suvremena umjetnost u  nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: U potrazi Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Suvremena umjetnost u nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Domagoj Rogina
Slikarski rukopis oduvijek se smatrao jednim od glavnih segmenata slike. On kao takav ima funkciju prenosioca umjetnikova identiteta iz emotivnog i neopipljivog oblika u vizualni oblik... Zbog male satnice dodijeljene nastavnome predmetu Likovna umjetnost u današnjem srednjoškolskom obrazovnom sustavu, obradi slikarskoga rukopisa nije moguće posvetiti dovoljno vremena, stoga se u ovome radu daje prijedlog slikarske radionice posvećene ovoj nastavnoj temi. Cilj je kod učenika potaknuti...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Homo Sapiens - Metamorfoze
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti
Animalizam u likovnoj umjetnosti: mogućnosti integriranja teme u nastavi predm
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Homo Sapiens - Metamorfoze Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Animalizam u likovnoj umjetnosti: mogućnosti integriranja teme u nastavi predm
Anja Leko
Rad se bavi proučavanjem animalističkih motiva kroz povijest umjetnosti te propitivanjem zašto se u određenim prikazima javljaju ti motivi. Proučava vezu između čovjeka i životinje te različite pristupe motivu počevši od jednoznačnog mimesisa, preko simbolike skrivene u životinjskim oblicima do živih životinja koje postaju objekti unutar umjetničkog djela. Rad je koncipiran kao tri nastavna sata koji se bave tom problematikom. Prvi sat s naslovom Motiv životinje u vizualnoj...
Multimedijska instalacija - stereogram
Multimedijska instalacija - stereogram
Karlo Kelečić
Prateći iskustvo i djela koja sam stvarao tijekom akademskih godina, isto kao i marketing umjetnina, odlučio sam se posvetiti izradi multi – medijske instalacije zbog širokih mogućnosti prijenosa i izlaganja djela. Video otvara mogućnost postavljanja na internet i ostale web portale. Izlaganjem putem interneta omogućio sam puno veću gledanost i dostupnost umjetnosti. Djelo nije zatvoreno u galerijski prostor, ne traži specifičnu lokaciju i ne govori o lokalnim problemima društva...
Ples života
Ples života
Ana Maria Maravić
Rad ne sadrži sažetak.
Plivajući u molekuli vode / Memo I., Memo II., Memo III.
Plivajući u molekuli vode / Memo I., Memo II., Memo III.
Ivana Marić
Rad ne sadrži sažetak.
Suvremena inicijacija
Suvremena inicijacija
Eva Herceg
Ovaj diplomski rad zamišljen je kao prostorna instalacija, koja će biti nastavak i suma prethodnih radova, misli i spoznaja dobivenih unutar i izvan okvira Akademije. Sadržano je i uključivanje lokalne zajednice u sam proces izrade likovnoga rada, radi prikupljanja materijala, ali i ostvarivanja kontakta sa širom publikom. Tema suvremene inicijacije problematika je koja već duži niz godina zaokuplja autoricu i djelomično se manifestira u njenim radovima. Tema je proizašla iz niza...
Tehnologija izrade slika na drvenom nosiocu
Tehnologija izrade slika na drvenom nosiocu
Tena Hlišć
U ovom diplomskom radu opisani su konzervatorsko-restauratorski radovi na ikoni. Slika, ikona malog formata, nepoznatog autora i godine nastanka, privatno je vlasništvo. Zbog malo podataka o samoj slici, bilo je potrebno provesti više analiza i povijesno-umjetnička istraživanja kako bi mogli utvrditi dataciju slike i materijale od kojih je sama slika izrađena. Na temelju atribucije, ikonografskog istraživanja te povijesno-umjetničke analize same slike, nije bilo moguće odrediti...

Pages