Pages

Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Melankolija

Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Ekspresionizmi u likovnoj umjetnosti, mogućnosti izvedbe teme u nastavi likovne umjetnost
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Melankolija Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Ekspresionizmi u likovnoj umjetnosti, mogućnosti izvedbe teme u nastavi likovne umjetnost
Šimun Tolić
Tema ekspresionizma na razne načine je obrađena u nastavi likovne umjetnosti. Ovaj rad pokušava spojiti sve važnije povijesne i likovne čimbenike koji su doveli do pojave ekspresionizma u Njemačkoj i kako je njemački ekspresionizam utjecao na razvoj suvremene umjetnosti. Tema je predstavljena kao jedna nastavna cjelina u kojoj se nalazi više nastavnih tema. Naglasak ovoga rada je na povezivanju tema, poput protoekspresionizma, jjemačkog ekspresionizma i apstraktnog ekspresionizma u...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Multimedijska instalacija - sterogram
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Multimedijska instalacija - sterogram
Karlo Kelečić
Prateći iskustvo i djela koja sam stvarao tijekom akademskih godina, isto kao i marketing umjetnina, odlučio sam se posvetiti izradi multi – medijske instalacije zbog širokih mogućnosti prijenosa i izlaganja djela. Video otvara mogućnost postavljanja na internet i ostale web portale. Izlaganjem putem interneta omogućio sam puno veću gledanost i dostupnost umjetnosti. Djelo nije zatvoreno u galerijski prostor, ne traži specifičnu lokaciju i ne govori o lokalnim problemima društva...
Teorijsko praktični rad u području Metodike nastave likovne kulture:
Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Teorijsko praktični rad u području Metodike nastave likovne kulture: Taktilni aspekti umjetnosti u izražavanju slijepih osoba
Eva Herceg
Cilj ovog diplomskog istraživanja bio je pronaći kvalitetno rješenje za izvođenje likovnih radionica namijenjenih slijepoj i slabovidnoj djeci. Istraživalo se koji medij, materijali i tehnike jesu najpogodniji učenicima za rad, za koju dobnu skupinu su radionice najprimijenjenije, na koji način se posredstvom taktilne percepcije mogu izraziti emocionalna stanja i asocijacije i na koji način se učenici s oštećenjem vida najjednostavnije i najkreativnije mogu izraziti. U početku...
U potrazi - Materičnost
U potrazi - Materičnost
Domagoj Rogina
Prošlo su gotovo dvije pune godine od odabira teme diplomskog rada. Da li sam se udaljio od teme? Bio sam uvjeren da jesam. Zapravo se nije puno promijenilo. I dalje sam u potrazi, i dalje si postavljam brojna pitanja, i dalje se pitam tko sam ja kada slikam, i tko sam kada prestajem slikati... Sada na to gledam kao put, onaj umjetnički, ili točnije slikarski, onaj logični put. Put koji se desio ili je možda odabran. Da li je to put u materiju? Lako moguće. Slike sada gledam iz više...
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta:
Zaraženo nebo (Tainted sky) strip, grafička novela
---
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti
Strip u nastavi likovne umjetnosti
Tema likovnog rada u izabranom području glavnog stručnog predmeta: Zaraženo nebo (Tainted sky) strip, grafička novela --- Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Strip u nastavi likovne umjetnosti
Filip Miloloža
Već kao adolescent sam odlučio da se u životu želim baviti crtanjem stripa. Popularni teoretičar stripa, Scott McCloud (r. 1960.) objedinio je sve te mogućnosti i detaljno ih analizirao u svojim knjigama "Kako čitati strip – nevidljivu umjetnost" (2005) te "Kako crtati strip – pripovjedne tajne stripa i mange" (2008) koje smatram nezaobilaznom literaturom za svakoga tko se želi baviti stripom. Prema njegovim naputcima razdvojio sam strip na nekoliko segmenata te za svaki segment...
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Slobodne teme i izbori učenika u nastavi predmeta Likovna kultura
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave likovne kulture: Slobodne teme i izbori učenika u nastavi predmeta Likovna kultura
Martina Majcen
Svrha je ovog istraživanja potaknuti intrinzičnu motivaciju učenika kako bi sami odabrali temu ili motiv rada te sredstva za rad s ciljem razvijanja kreativnosti i stavova. U uobičajenoj praksi nastave predmeta Likovna kultura nastavnik nameće temu i sredstva za rad kojima će se učenici služiti. Učenici nemaju pravo izbora, što nekada može biti loše jer se učenici ne mogu uvijek dovoljno dobro izraziti obradom nametnute teme i sredstva za rad. Cilj je ovog diplomskog rada...
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike  nastave povijesti umjetnosti
Suvremena umjetnost u  nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Tema teorijsko praktičnog rada u području Metodike nastave povijesti umjetnosti Suvremena umjetnost u nastavi likovne umjetnosti-slikarski rukopis
Domagoj Rogina
Slikarski rukopis oduvijek se smatrao jednim od glavnih segmenata slike. On kao takav ima funkciju prenosioca umjetnikova identiteta iz emotivnog i neopipljivog oblika u vizualni oblik... Zbog male satnice dodijeljene nastavnome predmetu Likovna umjetnost u današnjem srednjoškolskom obrazovnom sustavu, obradi slikarskoga rukopisa nije moguće posvetiti dovoljno vremena, stoga se u ovome radu daje prijedlog slikarske radionice posvećene ovoj nastavnoj temi. Cilj je kod učenika potaknuti...
Transfer fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu i povijest transfera zidnih oslika
Transfer fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu i povijest transfera zidnih oslika
Ivana Dragozet
Ovaj diplomski rad bavi se radovima na transferu fragmenta zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu. Primarni zadatak ovog diplomskog rada bio je prijenos fragmenta zidnog oslika koji je odvojen od izvornog nosioca – zida – na novi nosilac te njegovo vraćanje in situ. Tijekom prethodnih istraživanja 2015. na zapadnom zidu središnje dvorane otkriveno je da se, ispod sloja žbuke i naliča, nalazi zidna slika iz 16.stoljeća. No zid na kojem se nalazio bio je statički...
Transfer zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu te recentna praksa transfera
Transfer zidnog oslika vijenca iz renesansne kuće Moise u Cresu te recentna praksa transfera
Lara Jurki
Transfer je najinvazivniji postupak konzerviranja-restauriranja zidnih slika. U ovom diplomskom radu opisane su sve etape postupka transfera: od donošenja odluke o izvedbi postupka, preko pripreme zidne slike za odvajanje te odvajanja od izvornog nosača, do obrade te postavljanja zidne slike na novi nosač. Tehnika izvođenja transfera značajno je napredovala u odnosu na svoje početke. Specijaliziraniji materijali i tehnike koji se upotrebljavaju pri ovom postupku od druge polovice 20....

Pages