Paginacija

Beštije
Beštije
Andrija Gašparuš
Rad ne sadrži sažetak.
Bijela mačka donosi nesreću
Bijela mačka donosi nesreću
Ana Mendeš
Rad ne sadrži sažetak.
Bik
Bik
Ida Jakovljević
Rad ne sadrži sažetak.
Bik / Potraga / Slikarski proces
Bik / Potraga / Slikarski proces
Monika Sinković
U ovom radu predstavljena su djela iz područja kiparstva, grafike i slikarstva. U području kiparstva polazna tema bila je tema bika. Masivnu konstituciju postigla sam naglašavajući dominantne dijelove tijela, kao što su: glava, vrat i prednji dio trupa. Figura se nalazi na grubo obrađenoj podlozi te djeluje kao da bik izranja iz nje. Radu sam pristupila na ekspresivan način kako bih naglasila i mitsku i životinjsku snagu bika. Savijanjem glave te dinamikom prednjeg dijela tijela u...
Biljni otpad
Biljni otpad
Ana Domljan
Rad ne sadrži sažetak.
Biomimikrija
Biomimikrija
Klara Vitković
U svom diplomskom radu istražujem utjecaj prirode, društva i nas samih na umjetnički proces i produkt našeg stvaralaštva. Ovim promišljanjima želim doći do univerzalne istine i podijeliti svoj unutarnji svijet s okolinom. Pisani sam rad podijelila na nekoliko tema. Moje je polazište uglavnom priroda, koja nam može biti uzor, mjera, i nakraju, životna učiteljica. Rad sam započela rečenicom talijanskog renesansnog genija, višestruko nadarenog čovjeka neutažive znatiželje...
Biste
Biste
Sven Žinić
Rad ne sadrži sažetak.
Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju
Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju
Ana Penić
Rad ne sadrži sažetak.
Boje pozornice / Maske / Mjesečev pejzaž
Boje pozornice / Maske / Mjesečev pejzaž
Amarili Marović-Matić
Dio moje likovnosti pripada fascinaciji kazalištem, u kojem kreativnost ruši sve barijere i sve postaje moguće. Stoga, u odabiru teme iz slikarstva, posegnula sam za predodžbama iz glazbenog teatra te zamišljenu režiju i koreografiju nastojala pretočiti u sliku. Oboružana inspiracijama i jasnom predodžbom o tome što želim učiniti krenula sam u realizaciju. U procesu stvaranja slike, posegnula sam za organskim tkivom predstave; protagonistima, scenografijom, kostimografijom i...
Boje prošlosti / Ja sam ja / Ambivalentnost oblika
Boje prošlosti / Ja sam ja / Ambivalentnost oblika
Sara Kudrić Smerke
Kroz medij slikarstva istražujem razne dualitete: odnos apstrakcije i figuracije, područje svijesnog i nesvjesnog, također i vlastite emocionalne granice i ranjivost kao takvu. U grafici kroz interpretaciju geste istražujem ekspresivan potez linije. Pokret je važan element. Radi lakše artikulacije koncept je pisan u obliku pjesme. U kiparstvu se bavim temama osobnog razvoja i mentalnog zdravlja, gdje ponovo spajam apstraktne forme i gestualni karakter linije, te spajam tekst i...
Boom  drugi
Boom drugi
Lorena Almaši
U ovom diplomskom radu fokusiram se na utjecaj nametnutih informacije pojedincima i cijelom društvu. Glavni fokus je na istraživanju, preispitivanju i podizanju svijesti o uzrocima različitih nametnutih sadržaja. Izvedba je ostvarena kao ambijentalna instalacija, koji se sastoji od jedanaest visećih oblika i sedam uzemljenih oblika na postolju.
Britanac / Strip "Kad se vraćam s faksa..." / Gljiva muhara
Britanac / Strip "Kad se vraćam s faksa..." / Gljiva muhara
Marija Matok
Stvari koje bi se nekima činile kao svakodnevnim, nebitnim odlučila sam interpretirati kroz umjetnost. Bio to put s fakulteta ili na fakultet, općepoznata gljiva koju vidimo kraj staze u šumi meni su osobito zanimljive. Njihovu važnost sam kroz svoje stvaralaštvo stavila u prvi plan, jer su to stvari koje mnogi zanemaruju, a umjetnicima su izvor inspiracije. Trg na putu prema fakultetu osobito mi je drag te sam ga u grafičkoj tehnici akvatinte odlučila zabilježiti. Fotografija,...

Paginacija