Paginacija

Building blocks
Building blocks
Dan Ibrahimović
Rad ne sadrži sažetak.
Buka u plavom
Buka u plavom
Matej Vuković
U diplomskom radu bavim se utjecajem burnog audiovizualnog okruženja na emocije i reakciju pojedinca. Rad je zamišljen kao interaktivna zvučna instalacija usmjerena na izazivanje višeosjetilnih iskustava. U svrhu stvaranja emocionalnog podražaja koristim se skulpturama, ambijentalnim osvjetljenjem, senzorima udarca i audiosnimkama.
Bum!
Bum!
Lorena Almaši
Rad ne sadrži sažetak.
Carevo novo ruho
Carevo novo ruho
Ivan Stanišić
Rad ne sadrži sažetak.
Carmina Burana
Carmina Burana
Ana Tomljanović
Rad ne sadrži sažetak.
Cockpetition
Cockpetition
Kata Gugić
Borba veća od života. Neugodna, ali podatna. Gorka i slatka. Opera koju predvode dva pijetla s naglaskom na pretjeranu teatralnost i privid velike osobne važnosti koja u šuštini nosi potrebu za iskazivanjem nadjačavanja muškosti.
Crtam škarama, slikam tkaninom / Dom / Život
Crtam škarama, slikam tkaninom / Dom / Život
Marija Jakupanec
Tokom stvaranja ciklusa kolaža od različitih tkanina s prikazom portreta u razigranim kompozicijama koje graniče između apstakcije i figuracije, naglasak je bio na samom postupku kako rezanja tih poluapstraktnih oblika koji bi tek asocirali na dijelove lica, tako i na stvaranju kompozicija od tih oblika. Po knjizi O. Berggruen, M. Hollen: Henri Matisse/ Drawing with scissors stvarala mi se jasnija slika o tome što radim. Rezanje tkanine bez prethodne skice ili ideje bilo je intuitivno i...
Crtež prostora
Crtež prostora
Matei Šipuš
Rad ne sadrži sažetak.
Cvijet (Mogu sve!)
Cvijet (Mogu sve!)
Izabela Ristić
Rad ne sadrži sažetak.
Danas je nebo plave boje
Danas je nebo plave boje
Lucija Bogunović
Rad ne sadrži sažetak.
Degradacije i apstrakcije
Degradacije i apstrakcije
Ivor Tamarut
Rad ne sadrži sažetak.
Dekonstrukcija i konstrukcija: odnos skulpture i teksta
Dekonstrukcija i konstrukcija: odnos skulpture i teksta
Petra Popović
U diplomskom radu se bavim odnosom između skulpture i teksta objašnjavajući njihovu povezanost na konkretnom primjeru praktičnog rada. Teorija na kojoj se taj rad zasniva, rastavljena je, odnosno »dekonstruirana» kako bi naknadno bila ponovo povezana  »konstruirana» u novu cjelinu sukladnu konceptu ovoga rada. Skulptura je zamišljena u obliku obeliska, vertikalno istanjene mase koja stremi u visinu nosići slojeviti simbolizam svoje forme.

Paginacija